English Marathi


Get Involved  :   Sponsored Children

Sponsored By:
Nandini Trust, Mumbai
Academic Year : 2007-2008
Sr.NoName
1Pranali Prashant Otari
2Ganesh Balu Ranpise
3Salman Altab Quereshi
4Priyadarshani Bhagwan Thorat
5Kiran Satish Varpe
Academic Year : 2008-2009
Sr.NoName
6Khedkar Arti Ramdas
7Pawar harshal Millind
8Gole Tejas Tanaji
9Otari Sanjana Jogindar
10Bhosale Divya Rajendra
11Palange Akshay Mahesh
12Shaikh Swaliha Nawaj
13Pawar Kshitija Millind
14Mane Rutik Ramchandra
15Kamble Geetanjali Bharat
16Kakade Shubhangi Anand
17Kakade Sonali Sandip
18Palange Pratik Mahesh
19Pawar Alisha Dilip
20Masugade Aniket Dadasou
21Mane Rahi Ramajee
22Gunjal Tejas Vitthal
23Chavan Sneha Rajendra
24Ranpise Ganesh Balu
25Kakade jeetendra Sandip
Academic Year : 2011-2012
Sr.NoName
26 Shubhangi Kakade
27 Rahi Mane
28Akshay Palange
29 Jitendra Kakade
30Shubhangi Kakade
M.G. Charitable Trust
Academic Year : 2006-2007
Sr.NoName
31Omkar Shankar Chavan
32Alisha Dilip Pawar
33Sneha Rajendra Chavan
34Sanket Anand Kakade
35Sonali Sandeep Kakade
Academic Year : 2008-2009
Sr.NoName
36Rohit Rajendra Kakade
37Chetan Gunjan Kakade
38Chaitrali Sharad Kakade
39Pranali Prashant Otari
Academic Year : 2009-2010
Sr.NoName
40Mrunali Rajkumar Khade
41Rohit Rajendra Kakade
42Chetan Gunjan Kakade
43Chaitrali Sharad Kakade
44Pranali Prashant Otari
Academic Year : 2010-2011
Sr.NoName
45Mrunali Rajkumar Khade
46Rohit Rajendra Kakade
47Chetan Gunjan Kakade
48Chaitrali Sharad Kakade
49Pranali Prashant Otari
Academic Year : 2011-2012
Sr.NoName
50Mrunali Rajkumar Khade
51Rohit Rajendra Kakade
52Chetan Gunjan Kakade
53Chaitrali Sharad Kakade
54Pranali Prashant Otari
Shri. Ramesh Samarth
Academic Year : 2002-2003
Sr.NoName
55Shaheen Shaikh
Academic Year : 2006-2007
Sr.NoName
56Rushikesh Dipal Otari
57Khalija Mujabur Rehman
58Sheevanjali Shrikant Kamble
Academic Year : 2007-2008
Sr.NoName
59Rushikesh Otari
60Khadija Ansari
61Shivanjali Kamble
Smt. Meera Borwankar
Academic Year : 2006-2007
Sr.NoName
62Jyoti Dadasaheb Masugade
63Salman Altab Quereshi
64Sheevani Pandurang Thorat
Academic Year : 2007-2008
Sr.NoName
65Sneha Chavan
66Alisha Dilip Pawar
67Geetanjali Adagale
Shri. Sadashiv Amarapurkar
Academic Year : 2006-2007
Sr.NoName
68Ganesh Balu Ranpise
69Vaishnavi Madan Hendre
Academic Year : 2007-2008
Sr.NoName
70Chaitrali Sharad Kakade
71Chaitrali Gunjan Kakade
72Pranit Kiran Ghorpade
Shri. Usman Mehbub Shaikh
Academic Year : 2005-2006
Sr.NoName
73Geetanjali Adagale
Saikon Engineering Company Ltd.
Academic Year : 2005-2006
Sr.NoName
74Deepika Nanaware
Shri. Santosh Madhukar Divate
Academic Year : 2005-2006
Sr.NoName
75Meenal Chavan
Neela D Souza
Academic Year : 2004-2005
Sr.NoName
76Nisha Jagtap
Arvind Kole
Academic Year : 2004-2005
Sr.NoName
77Jyoti Dadasaheb Masugade
Smt. Yashoda Shirish Patel
Academic Year : 2007-2008
Sr.NoName
78Geetanjali Bharat Kamble
79Mrunali Rajkumar Khade
Smt. Rajani Patel
Academic Year : 2007-2008
Sr.NoName
80Mukund Dashrath Devkar
81Geetanjali Sudhakar Adagale
82Alisha Dilip Pawar
Cooper Foundry
Academic Year : 2009-2010
Sr.NoName
83Divya Bhingare
84Digvijay Thorat
85Yash kakade
86Sakshi Rite
87Yashraj Jagtap
88Sonwalkar Abhaysinh Kashinath
89Bhosale Shrusti Rajendra
90Ahiwale Anuja Dipak
91Ahiwale Ketan Sharad
92Kakade Ajinkya Abaji
93Kakade Sneha Gunjan
94Hendre Vaishnavi Madan
95Bankar Krushikesh Mahadev
96Kamble Shivanjali Shrikant
Academic Year : 2010-2011
Sr.NoName
97Swapnil Vedga
Academic Year : 2011-2012
Sr.NoName
98Prem Chavan
99Abhyasinh Sonwalkar
100Pratik Kakade
101Atharv Hampe
102Prasad Thorat
103Shivani Lalge
104Ajinkya Kakade
105Vaishnavi Hampe
106Harshvardhan Nikam
107Geetanjali Adagale
108Pranit Ghorpade
109Omkar Chavan
110Rohan Kakade
111Priyanka Gunjal
112Sayali Mahangade
113Mukund Devkar
114Rushikesh Otari
Ajinkya Swaymrojgar Sewa Sanstha Satara
Academic Year : 2008-2009
Sr.NoName
115Bankar Krushikesh Mahadev
Shri Gurudatta Chavan
Academic Year : 2012-2013
Sr.NoName
116 Shruti Rajendra Bhosale
Shree Anhishek Phanse
Academic Year : 2012-2013
Sr.NoName
117Sneha Kakade