Pragat Shikshan Sanstha

English Marathi


To Write Your Blogs Click Here:

मैदान

मी महेश हनुमंत भिसे, इयत्ता ७ वी.  मी कमला निंबकर बालभवन या शाळेत शिकतो. आता शाळा म्हटलं की वर्गखोल्या आणि मैदान आलंच. पण आमच्या शाळेबरोबर थोडं वेगळंच झालं. आम्ही मुले मैदानावर खेळत असताना आवाज खूप व्हायचा. मग आसपास राहणाऱ्या लोकांना त्रास होई. म्हणून मग त्यांनी आमच्या मैदानाला कुंपण घातलं आणि तिथं मंदिर बांधलं.

 

मग आम्हाला १ वर्ष मैदानच नव्हतं. आम्ही पुढच्या छोट्याशा जागेमध्ये खेळत होतो. आम्हाला मंजूताई रागवत नव्हत्या कारण त्या आमच्या भावना समजत होत्या. मग लपाछपी खेळताना काही मुलं त्यांच्या ऑफिसशेजारी लपत. पण ताई त्यांना काही म्हणत नव्हत्या.

 

मग २०१८ ची उन्हाळ्याची सुट्टी जशी चालू झाली तसं काही काम सुरू झालं. ते काम म्हणजे आमच्या मैदानाचं काम. आमच्या ऑफिसपासून जवळ-जवळ निम्मं स्टाफरूम पाडलं. मग पुढची मोकळी जागा म्हणजे आमचं मैदान!

 

हे सर्व करताना आमच्या शाळेतली काही झाडं तोडली त्याचं सर्वांना खूप वाईट वाटलं. बऱ्याच सुंदर खोल्या पाडल्या. पण शाळेला मैदान तर पाहिजेच म्हणून आम्ही काही बोललो नाही.

 

आता नवीन ग्रंथालय, नवी सोलरूम बरंच काही नवीन आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला आता एक मोठ्ठं मैदान आहे!


महेश भिसे, ७ वी, कमला निंबकर बालभवन

Previous Reply

Your Reply

*
*